loading

Wat is parodontitis?

De voornaamste oorzaak van ontstekingen van uw tandvlees is tandplak. Tandplak is een zacht en kleverig laagje dat zich gedurende de dag vormt op tanden en kiezen. In dit laagje bevinden zich vele bacteriën. Tandplak blijft voornamelijk achter op de overgang van tand en tandvlees, waar het een ontsteking in de rand van het tandvlees veroorzaakt. Zo’n tandvleesontsteking heet Gingivitis. 

Tandplak kan verkalken tot tandsteen dat stevig vastzit aan de tanden en kiezen.
Het tandvlees laat daardoor los van de tanden en kiezen. In de ruimte die zo ontstaat tussen het tandvlees en de tanden en kiezen, vormt zich weer tandplak. Door deze tandplak verplaatst de ontsteking zich verder van de tandvleesrand naar het daaronder gelegen kaakbot. Deze vorm van tandvleesontsteking heet Parodontitis.
Kaakbot rondom tanden en kiezen kan verloren gaan, waardoor tanden en kiezen gaan bewegen of er ruimte tussen tanden en kiezen ontstaat. Ook kan het tandvlees zich terugtrekken, waardoor wortels gedeeltelijk bloot komen te liggen en gevoeligheid veroorzaken bij poetsen, maar ook bij bijvoorbeeld bij het eten van warme, koude, zoete of zure voedingsmiddelen.
Door parodontitis kan er uiteindelijk zoveel kaakbot verloren gaan, dat tanden en kiezen hun houvast verliezen en uitvallen.

Tijdige herkenning en behandeling van parodontitis kan het verlies van tanden en kiezen voorkomen.
Gezond tandvlees heeft een roze kleur en ligt stevig om de tanden en kiezen. Gezond tandvlees bloedt niet bij het poetsen of het eten. Bij parodontitis kan het tandvlees rood, slap en gezwollen zijn en gaan bloeden bij het poetsen of bij het eten. Het tandvlees kan teruggetrokken zijn.
Ook kan het hebben van een vieze smaak of een slechte adem, kunnen duiden op parodontitis. Parodontitis geeft zelden pijnklachten.
In heel veel gevallen is het helaas zo dat iemand met parodontitis zelf weinig of geen klachten ervaart!

Niet iedereen krijgt parodontitis omdat van persoon tot persoon de gevoeligheid voor het ontstaan van de ontsteking varieert.
Uit onderzoek is gebleken dat personen die roken, tot vijf maal toe meer kans maken op het ontstaan van parodontitis. Als u rookt, loopt u de kans dat door het roken het tandvlees niet bloedt als u poetst maar het wel ontstoken is; de voornoemde verschijnselen onderdrukt worden, waardoor parodontitis lang onopgemerkt blijft. Pas in een gevorderd stadium van parodontitis ontstaan er klachten.
Ook lijkt er een verband te bestaan tussen suikerziekte en parodontitis en hart- en vaatziekten en parodontitis.

Parodontis