loading

Parodontologie

De voornaamste oorzaak van ontstekingen van uw tandvlees is tandplak. Tandplak is een zacht en kleverig laagje dat zich gedurende de dag vormt op tanden en kiezen. In dit laagje bevinden zich vele bacteriën. Tandplak blijft voornamelijk achter op de overgang van tand en tandvlees, waar het een ontsteking in de rand van het tandvlees veroorzaakt. Zo’n tandvleesontsteking heet Gingivitis

Tandplak kan verkalken tot tandsteen dat stevig vastzit aan de tanden en kiezen.
Het tandvlees laat daardoor los van de tanden en kiezen. In de ruimte die zo ontstaat tussen het tandvlees en de tanden en kiezen, vormt zich weer tandplak. Door deze tandplak verplaatst de ontsteking zich verder van de tandvleesrand naar het daaronder gelegen kaakbot. Deze vorm van tandvleesontsteking heet Parodontitis.
Kaakbot rondom tanden en kiezen kan verloren gaan, waardoor tanden en kiezen gaan bewegen of er ruimte tussen tanden en kiezen ontstaat. Ook kan het tandvlees zich terugtrekken, waardoor wortels gedeeltelijk bloot komen te liggen en gevoeligheid veroorzaken bij poetsen, maar ook bij bijvoorbeeld bij het eten van warme, koude, zoete of zure voedingsmiddelen.
Door parodontitis kan er uiteindelijk zoveel kaakbot verloren gaan, dat tanden en kiezen hun houvast verliezen en uitvallen.

Tijdige herkenning en behandeling van parodontitis kan het verlies van tanden en kiezen voorkomen.
Gezond tandvlees heeft een roze kleur en ligt stevig om de tanden en kiezen. Gezond tandvlees bloedt niet bij het poetsen of het eten. Bij parodontitis kan het tandvlees rood, slap en gezwollen zijn en gaan bloeden bij het poetsen of bij het eten. Het tandvlees kan teruggetrokken zijn.
Ook kan het hebben van een vieze smaak of een slechte adem, kunnen duiden op parodontitis. Parodontitis geeft zelden pijnklachten.
In heel veel gevallen is het helaas zo dat iemand met parodontitis zelf weinig of geen klachten ervaart!

Niet iedereen krijgt parodontitis omdat van persoon tot persoon de gevoeligheid voor het ontstaan van de ontsteking varieert.
Uit onderzoek is gebleken dat personen die roken, tot vijf maal toe meer kans maken op het ontstaan van parodontitis. Als u rookt, loopt u de kans dat door het roken het tandvlees niet bloedt als u poetst maar het wel ontstoken is; de voornoemde verschijnselen onderdrukt worden, waardoor parodontitis lang onopgemerkt blijft. Pas in een gevorderd stadium van parodontitis ontstaan er klachten.
Ook lijkt er een verband te bestaan tussen suikerziekte en parodontitis en hart- en vaatziekten en parodontitis.

Veel gestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij neem gerust contact met ons op

Een ontsteking in de tandvleesrand kan zich in het eerste stadium uitbreiden naar het kaakbot. Het tandvlees laat daardoor los van de tanden en kiezen. In de ruimte die zo ontstaat tussen het tandvlees en de tanden en kiezen, vormt zich tandplak. Door deze tandplak verplaatst de ontsteking zich verder in de diepte. De vezels gaan door de ontsteking verloren en het kaakbot wordt afgebroken. Hierdoor worden de pockets (ruimte tussen tandvlees en tanden en kiezen) dieper. In de verdiepte pockets verkalkt de tandplak gedeeltelijk tot tandsteen. Deze voortschrijdende ontsteking met afbraak van vezels en kaakbot heet parodontitis. Bij parodontitis kan het tandvlees rood, slap en gezwollen zijn en gaan bloeden bij het poetsen of bij het eten. Het tandvlees kan op den duur gaan terugtrekken. Ook een vieze smaak of een slechte adem kunnen duiden op parodontitis. Parodontitis geeft zelden pijnklachten. Vaak zijn al deze verschijnselen echter afwezig. Zeker als u rookt kunnen de voornoemde verschijnselen verder onderdrukt worden, waardoor parodontitis lang onopgemerkt blijft.

In het meest gevallen wordt tandvlees ontsteking door bacteriën in de mond veroorzaakt. Indien mondhygiëne niet optimaal is kan te veel mondplaque met bacteriën naast het tandvlees en gebitselementen worden verzameld. De ruimte tussen de tanden en kiezen en de binnen zijde van de mond is soms lastig alleen met tandenborstel optimaal te reinigen, waardoor veel bacteriën na het poetsen achter kunnen blijven. Bovendien spelen risico factoren zoals roken, stress, genetische aanleg, medische problemen als suikerziekte, rheuma of gebruik van verschillende medicijnen voor b.v. epilepsie en individuele vatbaarheid in veel gevallen een negatieve rol.

Uw tandarts heeft u verwezen in verband met problemen aan uw tandvlees. Mogelijk dat de tandarts de diagnose parodontitis al heeft gesteld of vermoedt. In het algemeen is het zo, dat ontstoken tandvlees rood, slap en gezwollen kan zijn, en dat het bij het poetsen kan bloeden, dit kunt u zelf constateren. Maar deze verschijnselen zijn niet altijd aanwezig. Dus als u geen klachten hebt, wil dat nog niet zeggen dat uw tandvlees gezond is.
De praktische kant van de zaak: u kunt contact opnemen met Kliniek De Meern (telefonisch of via email) voor het maken van een afspraak. In sommige gevallen wordt de verwijsbrief direct naar ons door uw tandarts opgestuurd. Dan nemen wij zelf contact met u op. In vervolg op de u gemaakte afspraak zenden wij u een brief met bevestiging van datum en tijdstip van uw afspraak alsmede een route-beschrijving. Tevens treft u een gezondheidsvragenlijst aan. Wij verzoeken u deze thuis in te vullen en bij uw eerste bezoek mee te brengen. Het is voor ons van groot belang kennis te nemen van eventueel medicijngebruik en ziekten die invloed kunnen hebben op het verloop van aandoeningen in de mond. Tevens kunnen wij dan vaststellen welke specifieke maatregelen eventueel getroffen dienen te worden bij onderzoek en behandeling.

De tandarts-parodontoloog is een specialist op het gebied van de problemen van het tandvlees. Na de studie tandheelkunde heeft hij of zij zich toegelegd op, en extra opleiding gehad om kennis te verkrijgen van, dit specifieke onderdeel binnen de tandheelkunde. Daarom is de tandarts-parodontoloog beter in het diagnosticeren en behandelen van tandvleesproblemen. Het eerste bezoek duurt normaal gesproken een uur. In dat uur maakt u uitgebreid kennis met de tandarts-parodontoloog en haar assistente die graag willen weten wat de problemen en uw wensen zijn. Daarna wordt uw zelfzorg, het tandvlees en het fundament van alle tanden en kiezen uitgebreid onderzocht aan de hand van een parodontiumstatus (verslag van metingen in de mond) en de röntgenfoto’s. Aan het einde zal de tandarts-parodontoloog aan de hand van de verzamelde informatie de diagnose aan u uitleggen en het behandelplan en bijbehorende begroting met u bespreken.

De behandeling van het probleem bestaat voor een groot deel uit het ondervangen van de te beheersen factoren. Een van de meest belangrijke factoren is de infectiebestrijding in uw mond door het zo grondig mogelijk reinigen van uw mond. Essentieel in deze reiniging is dat u eenmaal per dag uitgebreid met de tandenborstel en ook met een middel voor tussen uw tanden (flosdraad, tandenstoker of ragertjes) uw mond ontsmet. Het spoelen met een mondspoelwater heeft daarbij slechts een mogelijk additionele functie en zeker niet een vervangende! Ons advies is: tweemaal per dag poetsen (waarvan eenmaal dus een uitgebreide reiniging). Stoppen of minderen van het roken is een factor die de vooruitzichten van het behoud van uw gebit en de resultaten van een mogelijke behandeling zeer sterk verbeteren.

Ja, u kunt zich zonder een verwijzing van uw tandarts of mondhygiënist bij ons aanmelden. Echter, het kan voor eventuele vervolgbehandeling nodig zijn om u naar uw tandarts te verwijzen en uw tandarts ontvangt altijd een verslag van onze diagnoses.

  • Er moet genoeg kaakbot zijn om implantaten in vast te laten groeien.
  • Het kaakbot moet gezond zijn.
  • Het tandvlees van de eigen, nog resterende tanden, moet gezond zijn. Is dat niet het geval dan moet het eerst gezond worden gemaakt, alvorens tot het inbrengen van de implantaat kan worden overgegaan.
  • U moet bereid zijn de implantaten en de daarop bevestigde kroon, brug of prothese goed te onderhouden.
  • Daarnaast is het succespercentage van implantaten bij niet-rokers hoger dan bij rokers. Ook overmatig alcoholgebruik kan het succes van het implantaat nadelig beïnvloeden.

Om te kunnen beoordelen of u voldoende kaakbot hebt en of het gezond is, worden röntgenfoto’s gemaakt. Door nieuwe technieken is het tegenwoordig mogelijk om op plaatsen waar te weinig kaakbot aanwezig is, nieuw kaakbot te laten ontstaan (guided bone regeneration). Daardoor kunnen nu met succes implantaten worden geplaatst waar dat vroeger niet mogelijk was.

Uw tandarts of mondhygiënist kan het beste vaststellen of uw tandvlees al dan niet ontstoken is. Dit gebeurt m.b.v. een pocketsonde. Deze sonde wordt ingebracht tussen tandvlees en tanden en kiezen en dan kan geconstateerd worden of uw tandvlees ontstoken is. In het algemeen is het zo, dat ontstoken tandvlees rood, slap en gezwollen kan zijn, en dat het bij het poetsen kan bloeden, dit kunt u zelf constateren. Maar deze verschijnselen zijn niet altijd aanwezig. Dus als u geen klachten hebt, wil dat nog niet zeggen dat uw tandvlees gezond is.

Nee, niet iedereen die ontstoken tandvlees heeft, krijgt ook parodontitis. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid en de mate van agressiviteit van de tandplak, die per persoon verschilt. Ook de algemene weerstand speelt hier een duidelijke rol en ook erfelijkheidsfactoren zijn van belang bij het ontstaan van parodontitis.

In principe volgt het tandvlees de vorm van het onderliggende bot. Hoofdzakelijk zal daarom bij verlies van kaakbot na een parodontale ontsteking het tandvlees terugtrekken en niet meer op het originele niveau terugkomen. Een uitzondering hierop is het teruggetrokken tandvlees aan de buitenkant van uw tanden of kiezen. Daar kan in sommige gevallen het tandvlees met behulp van een operatie weer op het originele niveau worden teruggebracht.

In basis volgt het tandvlees de vorm van het onderliggende bot. Hoofdzakelijk zal daarom bij verlies van kaakbot na een parodontale ontsteking het tandvlees terugtrekken en niet meer op het originele niveau terugkomen. Een uitzondering hierop is het teruggetrokken tandvlees aan de buitenkant van uw tanden of kiezen. Vaak ontstaan deze problemen door een combinatie van een ontsteking met een poetstrauma. In meeste gevallen kunnen de blote wortels weer met tandvlees worden bedekt met behulp van een speciale operatie. Hierbij wordt een stukje tandvlees uit uw gehemelte gebruikt om de blootliggende wortel te bedekken. Het wordt vastgehecht aan het naast liggende tandvlees. Door middel van deze operatie kan het tandvlees bijna op het originele niveau worden teruggebracht.

Downloads

Een uitgebreide weergave van het diagnostische protocol ziet u hier:

Bel mij terug