loading

Zorgplan

In een zorgplan staan de afspraken die u maakt met uw hulpverlener. Het zorgplan wordt ook wel leefplan of ondersteuningsplan genoemd.

Wat staat er in het zorgplan?

Een zorgplan beschrijft precies welke zorg en ondersteuning u krijgt. Dat geeft u meer invloed op de zorg. Hulpverleners gebruiken het zorgplan ook om informatie over te dragen aan elkaar. In het zorgplan staan:

  • uw wensen en behoeften;
  • uw mogelijkheden en beperkingen;
  • doelen van de zorg voor de komende periode;
  • afspraken over zorg en welzijn, zoals begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding, hulp van familie en privacy.

Een zorgplan moet kort, overzichtelijk en praktisch zijn. En de gevraagde zorg moet realistisch zijn.

Hoe maakt u een zorgplan?

U maakt het zorgplan samen met uw zorgaanbieder. Dit moet uiterlijk zes weken nadat de zorg is gestart.

Wilt u weten wat u in het plan kunt zetten? Kijk dan op: www.mijnondersteuningsplan.nl; daar wordt op begrijpelijke manier uitgelegd wat een ondersteuningsplan is.

Bij cliënten die niet zelf kunnen bepalen welke zorg ze nodig hebben, praat de wettelijk vertegenwoordiger met de zorgaanbieder over het zorgplan.

Kan het zorgplan aangepast worden?

Het is belangrijk om het zorgplan regelmatig opnieuw te bekijken. De zorgvraag of ondersteuningsbehoefte kan immers veranderen. Het is ook belangrijk om in de gaten te houden of de zorg die geleverd wordt, goed klopt met het zorgplan. Daarmee voorkomt u dat u te weinig, verkeerde of te veel zorg krijgt. U kunt met uw zorgaanbieder afspreken dat u het zorg- of ondersteuningsplan regelmatig evalueert (bespreekt of het plan nog voldoet). Doe dit minimaal een keer per jaar, zo nodig vaker.