loading

Kernwaarden

Wij werken volgens een aantal vaste kernwaarden.

Deze weerspiegelen onze visie op gespecialiseerde zorg en zijn leidraad in ons dagelijks handelen.

Passie

Kliniek De Meern is in 2005 opgericht door mw dr. N. Lioubavina-Hack,die in Aarhus, Denemarken in het jaar 2000 gepromoveerd is als tandarts-parodontoloog. Zij heeft daarvoor vele jaren op deze universiteit als wetenschapper  heeft gewerkt. Gepassioneerd voor het vakgebied en bevlogen als ondernemer, streeft  zij ernaar om haar kennis binnen de parodontologie en implantologie in haar eigen kliniek tot leven te brengen. Inmiddels heeft zij een sterk team van gepassioneerde medewerkers verzameld.

Persoonlijke aandacht

Bij ons staat de persoon centraal. Wij behandelen niet de tanden, niet het tandvlees, niet de mond, maar de mens, in zijn eenvoudige of juist zeer complexe situatie. Patiënten kunnen daarom altijd op persoonlijke aandacht en begeleiding rekenen. Dankzij de aandacht voor de persoonlijke situatie en de complexiteit van de klacht, wensen, mogelijkheden krijgt de patiënt altijd een behandeling op maat. Bovendien zorgt de vriendelijke en persoonlijke aandacht, van onze receptioniste tot onze parodontoloog, voor een prettig en vertrouwd gevoel bij onze patiënten.

Doelgerichtheid

Wij werken doelgericht. Samen met de patiënt zullen wij er alles aan doen om de patiënt te helpen om zijn zorgwens in het behandelplan implementeren. Daarnaast streven wij ernaar om samen het juiste behandelplan, dat niet het snelste hoeft te zijn  maar op lange termijn het beste plan met de meest voorspelbare uitkomst te kiezen.

Op basis van zijn specifieke situatie stellen wij een behandelplan op dat onze patiënt helpt zijn doelstelling te realiseren. Daarbij kijken we voortdurend hoe de situatie zich ontwikkelt en sturen we bij als dat nodig is.

Het is ons doel om de behaalde resultaten op de lange termijn stabiel te houden. Het verlenen van lange termijn zorg na de behandeling, nazorg, is een even belangrijk doel van onze kliniek.

Dat betekent dat we niet meer behandelingen geven dan noodzakelijk is en meer indien dat nodig is. Kortom, de nazorg wordt net als de behandeling op maat gesteld.

Zo veel mensen, zo veel wensen! Indien de patiënt meer  wenst dan alleen de gezonde situatie, zijn wij ook gespecialiseerd in de moderne lasertechnieken en ook esthetische parodontale chirurgie om uw lach mooi en harmonisch te kunnen maken. Hiervoor werken wij nauw met uw tandarts, en wanneer nodig met andere specialisten, samen.

Kwaliteit

Waarborg van de kwaliteit staat bij ons centraal.

Er zijn veel tandartsen die zich parodontoloog noemen. Dat kan verwarring geven. Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) geeft alleen de erkenning tandarts-parodontoloog NVvP aan een tandarts die een Europees erkende opleiding voor parodontologie  van vier jaar succesvol heeft afgerond en daarna een jaar stage heeft gelopen in een gespecialiseerde, reeds erkende, praktijk voor parodontologie in Nederland.

Nederlandse Verenging voor Orale Implantologie (NVOI) staat garant voor de kennis en kwaliteit van de bij deze vereniging aangesloten specialisten.

Als een gecertificeerde parodontoloog NVvP en een gecertificeerde implantoloog NVOI, wordt onze parodontoloog/implantoloog mw dr. N. Lioubavina-Hack en de hele praktijk iedere 5 jaar gevisiteerd. Hierbij wordt werkwijze en kwaliteit op alle fronten van de zorg gecontroleerd.  Alleen na een succesvolle visitatie wordt de gespecialiseerde titel parodontoloog NVvP en implantoloog NVOI verleend voor de volgende termijn van vijf jaar.

Daarnaast zijn wij geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT). Ieder jaar wordt ons jaarverslag over complete behandelingen en functionering  van onze  kliniek daarheen gestuurd.

Innovatie

Wij zijn continu op zoek naar nieuwe en betere manieren van behandelen. Dat doen we direct vanuit onze ervaringen in de praktijk. Wanneer een nieuwe methode wordt gevonden of bedacht, is ons streven om deze te borgen door (wetenschappelijk) onderzoek en bewezen resultaten. Is er elders in het veld iets nieuws bedacht, dan zijn wij altijd een van de eersten om het in de praktijk te brengen.

Hiervoor volgt ons team voortdurend diverse nascholingsprogramma’s in het binnen- en buitenland.

Als gespecialiseerde tandartspraktijk geven wij regelmatig de mogelijkheid voor tandartsen, mondhygiënisten en ook andere specialisten om trainingen en cursussen bij ons te volgen zodat wij onze ervaring en kennis met onze collega’s kunnen delen. Wij leren altijd van elkaar!

Hiernaast geeft onze parodontoloog, als gepromoveerd tandarts en wetenschappelijk onderzoeker regelmatig lezingen op internationale congressen en cursussen en publiceert haar werk in tandheelkundige tijdschriften.

Multidisciplinaire samenwerking

Vanuit de stelling “samen zijn wij sterker”  om het beste eindresultaat voor de patiënt te behalen, adviseren wij in complexe situaties de tandarts van de patiënt, maar ook naar eventuele andere specialisten binnen tandheelkunde en de gehele gezondheidszorg. Zo werken wij als een team naar  een totaalconcept voor een optimale behandeling van de patiënt.

Continuïteit

In alles dat we doen, willen we het beste uit onszelf en uit het vakgebied halen, geïnspireerd door onze visie. Onze passie, ambitie en enthousiasme dragen we uit naar onze patiënten. We stimuleren hen om het beste uit zichzelf te halen om een gezonde, mooie een stabiele situatie, niet alleen in de mond maar in het gehele lichaam te bereiken.

Mensen met parodontale problemen en parodontitis hebben continu professionele beleid en zorg nodig. Een sterk punt van onze kliniek is dat er te allen tijde slechts een tandarts-parodontoloog-implantoloog aanspreekpunt is voor iedereen. Zij begeleidt iedere patiënt vanaf de start tot het einde van een behandeltraject. Mensen hoeven niet elke keer weer hun verhaal te vertellen zoals in grote praktijken en ziekenhuizen gewoon is geworden.  Door openheid en toegankelijkheid komen patiënten naar De Meern gedurende vele jaren en uit alle uithoeken van het land voor gespecialiseerde zorg.

Wij blijven geloven in onze visie:

Er is geen gezond lichaam zonder gezond mond!