loading

Uitleg voor bestaande patiënten

Hieronder vindt u informatie voor bestaande patiënten. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

De behandeling zal bestaan uit een aantal afspraken (3-5) bij een mondhygiënist. Deze afspraken zijn specifiek gericht op het bestrijden van de bacteriële ontsteking in uw mond. Tijdens deze afspraken zal de mondhygiënist uitgebreid aandacht besteden aan uw techniek van  poetsten. Doel daarvan is dat u een systeem ontwikkelt dat u past en effectief is om eenmaal in de 24 uur uw mond te “ontsmetten”. Met dit systeem heeft u dan de maximale kans uw mond gezond te houden en het behoud van uw tanden en kiezen te waarborgen.

Daarnaast zal zij telkens een deel van uw mond reinigen door middel van ultrasone en/of handinstrumenten. Doel daarvan is de bacteriën en tandsteen die onder uw tandvlees aanwezig zijn te verwijderen, zodat de genezing van uw tandvlees op gang kan komen. Tijdens de vervolg afspraken worden andere gedeelten van uw mond op hetzelfde manier schoongemaakt. De behandelingen worden altijd onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. Dit niet omdat de behandeling zelf erg pijnlijk is maar omdat het comfortabeler is voor u en daarmee de behandeling effectiever en sneller kan worden gedaan. U kunt wel napijn krijgen maar deze is zo gering dat u die indien gewenst met een eenvoudige pijnstiller (paracetamol) kunt onderdrukken.

Deze nazorg is bedoeld om de startende genezing van uw tandvlees na de intensieve behandeling bij de mondhygiënist te volgen. Op dat moment zal het tandvlees voor een deel genezen zijn, waardoor het strakker wordt. De u aangeraden stokers of ragers worden te klein voor de ruimte tussen uw tanden of kiezen. Daarmee is de kans zeer groot dat u ondanks alle moeite uw gebit niet optimaal meer schoon krijgt. Binnen deze controle wordt u daarom door de mondhygiënist geholpen bij het vinden van de passende reinigingsmiddelen en -methode, en wordt het hele gebit gereinigd.

Bij de herbeoordeling die 6 weken na de laatste nazorg bij de mondhygiënist wordt uitgevoerd zal de tandarts-parodontoloog uw tandvlees beoordelen door het maken van een nieuwe parodontiumstatus. Op dat moment zal er met u gesproken worden over het resultaat van de initiële behandeling en over eventuele restproblemen die nog aanwezig zijn. Aan de hand daarvan en aan de hand van uw wensen, wordt met u het vervolgtraject besproken. Het is mogelijk dat u na de eerste behandeling klaar bent in onze Kliniek of dat er een aanvullende behandeling nodig is of dat u geadviseerd wordt om voor regelmatige nazorgen en een jaarlijkse meting in de kliniek te blijven komen.

Een flap-operatie is een ingreep die nodig kan zijn om de laatste resterende problemen aan uw tandvlees te verhelpen. Het wordt meestal bij de achterste kiezen gedaan omdat de toegang tot de wortels van kiezen beperkt is tijdens de initiële behandeling. Bovendien kan het nodig zijn om botcorrectie uit te voeren wanneer er botkraters aanwezig zijn. De chirurgische procedure is alleen zinnig als uw mond eerst goed is gereinigd en u in staat bent uw gebit optimaal te onderhouden.

Ervaring leert dat het onderhoud thuis onderhevig is aan vele invloeden die het consequent onderhoud van uw gebit in de weg staan. Daarom is regelmatige motivatie en reiniging op plaatsen waar u niet bij kan komen van groot belang. Ook kan dan elke keer de situatie van uw tandvlees worden beoordeeld en b.v. eventuele verandering in uw algemene gezondheid worden genoteerd.

Indien de problemen na de behandeling binnen onze kliniek klein zijn kunnen de nazorgen door uw mondhygiënist worden uitgevoerd. Mocht u ondanks dat toch bij ons voor controle willen blijven kan dat, na overleg met uw tandarts, worden gedaan. In het geval dat na de behandeling binnen de kliniek het resultaat stabiel is, maar nog duidelijke restproblemen vertoont, kunt u uiteraard op onze specialistische kennis blijven rekenen. In de meeste gevallen worden de nazorgen 2-4 keer per jaar door onze mondhygiënist uitgevoerd en wordt jaarlijks een controlemeting door onze kliniek gedaan

e mondhygiënisten bij Kliniek De Meern hebben zich gespecialiseerd op hun gebied door extra klinische training en nascholing. Door langere behandeltijden en een goed behandelprotocol zijn zij beter in staat om uw tandvleesproblemen te behandelen. Bovendien kunnen zij, indien nodig en gewenst, direct over een patiënten met de tandarts-parodontoloog overleggen.

De regel is dat alle behandelingen buiten behandelingen aan het tandvlees of voor implantaten door uw eigen tandarts worden uitgevoerd of begeleid. Soms wordt er in overleg met uw tandarts bij ons een extractie gedaan. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een flap-operatie of als voorbereiding op een implantaat. Voor de resterende behandelingen dient u zelf contact met uw tandarts op te nemen.