Klachten

Bij klachten kan de patiënt zich te allen tijde tot een van de medewerkers richten. Vaak kunnen onduidelijkheden verhelderd worden of kan er een oplossing voor de klacht worden gezocht.

Wanneer de patiënt van mening is dat er geen gehoor is gegeven aan de klacht dan kan er schriftelijk een klacht worden ingediend. Zo spoedig mogelijk zal er worden gereageerd tot een maximale reactieperiode van 3 weken.

U kunt uw klachtenbrief sturen naar :

Administratief manager
Mevr. I. A. Groot Bluemink
Leidse Rijn 27
3454 PZ De Meern

of mailen naar : paropraktijk@kliniekdemeern.nl

Indien de ontevredenheid aanhoudt kan er contact opgenomen worden met de klachtencommissie van het ANT.

Klachtencommissie Tandheelkunde
Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
Margriettoren, 9e etage
Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam Zuidoost
Tel. 020 – 2374 750  (op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 11.00 – 17:30 uur)

E-mail kc@ant-tandartsen.nl (mailto:kc@ant-online)

Klik hier voor het klachtformulier